آشنایی با مراجع قضایی دادگستری

آشنایی با دادسرا یا دادگاه

آیا در بین فامیل ، دوستان و آشنایان خود کسی را می شناسید که در ارتباط با دیگران موفق تر عمل کند ؟

منظور کسی است که در اصطلاح روابط عمومی بالایی برخوردار است معمولا چنین فردی با شناخت نقاط ضعف طرف مقابل و برجسته کردن آنها او را مجذوب کلام و رفتارش می نماید . یا این که با وارونه نشان دادن نقاط ضعف مصاحب خود نوعی حس اعتماد به نفس و خود بزرگ بینی را در او تقویت کرده و از این طریق به مقصود خود نایل می گردد. استفاده صحیح از کلمات و رفتار بجا و منطقی از خصوصیات عمده این افراد به شمار می رود . اهمیت این موضوع تا به آنجاست که وقتی که وقتی قصد داریم به یک اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی مراجعه کنیم از چنین شخصی میخواهیم که ما راهمراهمی کند تا از این طریق بتوانیم کارهایمان را در آن اداره سریع تر به انجام برسانیم . حتی در این زمینه کتاب ها و مقالات بسیاری منتشر شده تا همه بتوانند با بهره برداری دستورالعمل های انها در ارتباط با اطرافیان خود موفق تر عمل کنند . البته  به دلیل وجود تفاوت های اخلاقی و رفتاری بین اشخاص همگی نمی توانند در این مورد به یک صورت عمل نمایند اما رعایت برخی از نکات توسط ارباب رجوع در مراجعه به نهادها دولتی موجب می شود که حداقل سیر ادرای پرونده های آنها دچار تاخیر یا توقف نگردد . لذا بنا داریم داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسرا ها یا دادگاها  اشاره کنیم که عمل به آنها می تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تاثیر مثبت بگذارد .

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 مراجع قضایی دادگستری|دادگاه های عمومی حقوقی|دعوی کیفری|دعوی مدنی|دادگاه و دادسرا