مراجع قضایی دادگستری|دادگاه های عمومی حقوقی|دعوی کیفری|دعوی مدنی|دادگاه و دادسرا

بسمه تعالی

مراجعه ما به مراجع قضایی یا برای شکایات از جرمی است، یا برای مطالبه حقی. جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد.

نظیر سرقت، کلاهبرداری، ضرب و جرح و ... وقتی نسبت به ما جرمی واقع شود به دادگاه های عمومی شکایت می کنیم .

بطور کلی دادگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند:

1) دادگاه های عمومی و حقوقی

2) دادگاه های عمومی - جزایی یا کیفری

و در دعاوی نیز از لحاظ علت وقوع آن ها و نحوه رسیدگی و نتیجه آن نیز به دو دسته تقسیم می شود:

1) دعوی کیفری

2) دعوی مدنی

در دعاوی کیفری و رسیدگی دادگاه ها و دادسرا های جزایی با تنظیم شکوائیه که شامل نام شاکی ، متهم و محل وقوع جرم است و ارائه آن به دادسرا شروع می شود، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر قانون و با دستور  دادستان یا معاون وی در قسمت ارجاع دادسرا رسیدگی به ان آغاز میگردد.

کلانتری وظیفه کشف جرم و دستگیری متهم یا متهمان را دارد.

دادیار در جرائم سبک مسئله را تحقیق می کند و بازپرس در جرائم سنگین و شدیدتر به تحقیقات می پردازد. اگر دادیار یا بازپرس، پس از خاتمه تحقیقات به بی گناهی متهم یا جرم نبودن عمل وی پی ببرند ، قرار منع تعقیب صادر و اگر به این نتیجه برسند که عمل ارتکابی جرمی است که توسط متهم واقع شده، قرار مجرمیت او را صادر می‌کنند، سپس دادستان با توجه به قرار مجرمیت برای متهم کیفرخواست صادر و پرونده را برای صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارسال می کند.

نکته کلیدی مراجعین دادسرا و دادگاه

به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید.

صحبت های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید.

وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و یا حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید.

در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید.

با علامت و اشاره چشم یا سر، منشی و دفتر دار دادگاه یا دادسرا را به بیرون فرانخوانید.

مراجعه به نزد قاضی یا برای گرفتن حق است یا دفاع از خود یا برای شهادت دادن . هر یک از این سه مورد نه تنها نا پسند نیست بلکه امری قابل ستایش نیز میباشد. در واقع در این فرایند تنها کسی باید شرمنده باشد که جرمی مرتکب شده باشد. ممکن است مراجعه شما برای پاسخگویی به ادعایی باشد که علیه شما مطرح شده است. پر واضح است که قاضی بلافاصله پس از طرح ادعا بر علیه شما مواخذه تان نمی کند بلکه از طرف مقابل خواهد خواست برای ادعای خود دلیل و مدرک ارائه نماید، سپس آن را با شما مطرح خواهد کرد و پاسخ شما را خواهد شنید . چنانچه این مراجعه شما برای بیان شهادت و گواهی باشد قاضی حسب مورد بدون حضور دو طرف اختلاف، اظهارات شما را خواهد شنید و شما نیز میتونید بدون واهمه از حضور آن ها واقعیت را بیان کنید.

کلمات کلیدی:

مراجعه به دادگاه و دادسرا, دعوی مدنی و کیفری, دادگاه عمومی حقوقی و جزایی, طرح دعاوی مدنی, مراجع قضایی دادگستری، قاضی دادگستری